Αυτόματα ανασυρόμενα παράθυρα σε κατάστημα εστίασης.