Αυτόματα ανασυρόμενα παράθυρα σε καταστήματα εστίασης.