Περιγραφή Έργου

Αυτόματα ανασυρόμενα παράθυρα σε κατάστημα εστίασης.