Περιγραφή Έργου

Γυάλινες βιτρίνες και πόρτα σε κατάστημα.