Περιγραφή Έργου

Πτυσσόμενη Πόρτα-Παράθυρα σε κατάστημα.