Περιγραφή Έργου

Πτυσσόμενη Πόρτα-Παράθυρα σε διάφορα καταστήματα.