Περιγραφή Έργου

Διαχωριστικό Μπάνιου σε Αυστριακό κατάστημα.