Περιγραφή Έργου

Γυάλινο εξωτερικό στέγαστρο οικίας.