Περιγραφή Έργου

Γυάλινες πόρτες (Γή, φωτία, αέρας, νερό).