Περιγραφή Έργου

Εσωτερικές κατασκευές σε εσωτερικό οικίας.