Περιγραφή Έργου

Γυάλινες κατασκευές σε κατάστημα.