Περιγραφή Έργου

Διάφορες γυάλινες κατασκευές σε σκάλες οικιών.