Περιγραφή Έργου

Γυάλινες προθήκες προϊόντων σε κατάστημα.