Περιγραφή Έργου

Γυάλινες κατασκευές σε εσωτερικό ιατρείου.