Περιγραφή Έργου

Γυάλινες κατασκευές εσωτερικά και εξωτερικά σε οικία.