Περιγραφή Έργου

Δείγματα από γυάλινα στέγαστρα σε οικείες.