Περιγραφή Έργου

Αυτόματη γυάλινη πόρτα σε ξενοδοχείο.