Περιγραφή Έργου

Γυάλινες αυτόματες πόρτες σε εμπορικό κέντρο.