Περιγραφή Έργου

Κατασκευές ανεμοφρακτών σε διάφορα καταστήματα.