Γυάλινη σκάλα και κατασκευές εσωτερικού χώρου σε κατάστημα της Γερμανίας.