Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι ολοκληρώσαμε με επιτυχία το ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ το οποίο είναι σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Πρότυπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015.

Τα ανασυρόμενα συστήματα Open View Window της εταιρείας ΠΑΣΧΟΣ, έχουν υποβληθεί σε τεστ κλιματικών συνθηκών στο αναγνωρισμένο ινστιτούτο της IFT ROSENHEIM.

Πιστοποιητικό ISO

Πιστοποιητικό ROSENHEIM

Σχετικά Νέα