ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Αναβάθμιση εξωτερικών χώρων με τη χρήση γυαλιού…..

ΟΡΑΜΑ

Στην εταιρία ΠΑΣΧΟΣ μετατρέπουμε το όραμά σας σε πράξη, με την προσθήκη γυάλινων επιφανειών.